شهید مدنی

 • کد شعبه:
  302
 • آدرس:
  میدان رسالت - خیابان مدنی - تقاطع مدنی و مهران پور
 • ایمیل:
  bp302@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1648657581
 • تلفن:
  0098-21-77181662-5
 • فکس:
  0098-21-82897202