البرز

 • کد شعبه:
  304
 • آدرس:
  خیابان شهید باهنر - خیابان شهید یاسر قمی - خیابان مرجان
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1988683556
 • تلفن:
  0098-21-22703929
 • فکس:
  0098-21-22700059