میرزای شیرازی

 • کد شعبه:
  307
 • آدرس:
  آدرس خیابان میرزای شیرازی - تقاطع خیابان مطهری
 • ایمیل:
  bp307@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1596853655
 • تلفن:
  0098-21-88905379
 • فکس:
  0098-21-82897207