شهران

 • کد شعبه:
  308
 • آدرس:
  شهران - قبل از فلکه اول نبش جنوبی خیابان جهاد
 • ایمیل:
  bp308@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1474948749
 • تلفن:
  0098-21-44331696-9
 • فکس:
  0098-21-82897208