آبادان

 • کد شعبه:
  3103
 • آدرس:
  آبادان - خیابان امام خمینی(ره) - جنب خیابان شهید محمد منتظری
 • ایمیل:
  bp3103@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6316814498
 • تلفن:
  0098-61-53243340-42
 • فکس:
  0098-21-82897687