زیتون کارمندی اهواز

 • کد شعبه:
  3104
 • آدرس:
  اهواز - خیابان اصلی زیتون - جنب خیابان عباسی
 • ایمیل:
  bp3104@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6163846341
 • تلفن:
  0098-61-34456745-6
 • فکس:
  0098-21-82897688