بندر ماهشهر

 • کد شعبه:
  3105
 • آدرس:
  بندر ماهشهر - منطقه صنعتی ماهشهر - خیابان صنایع
 • ایمیل:
  bp3105@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6351746531
 • تلفن:
  0098-61-52345400-402
 • فکس:
  0098-21-82897689