طالقانی اهواز

 • کد شعبه:
  3106
 • آدرس:
  اهواز - خیابان طالقانی - حد فاصل خیابان های فردوسی و حافظ
 • ایمیل:
  bp3106@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی / دارای صندوق امانات
 • کد پستی:
  6193885461
 • تلفن:
  0098-61-32232205-9
 • فکس:
  0098-21-82897690