امانیه اهواز

 • کد شعبه:
  3107
 • آدرس:
  اهواز - امانیه - خیابان انقلاب - حدفاصل خیابان های دز و سقراط
 • ایمیل:
  bp3107@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6133864335
 • تلفن:
  0098-61-33334711-2
 • فکس:
  0098-21-82897691