گلستان اهواز

 • کد شعبه:
  3110
 • آدرس:
  اهواز- کوی گلستان - جنب خیابان بهمن
 • ایمیل:
  bp3110@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6136835685
 • تلفن:
  0098-61-33754123-6
 • فکس:
  0098-21-82897694