کوی ملت اهواز

 • کد شعبه:
  3112
 • آدرس:
  اهواز - کوی ملت - خیابان اقبال - جنب کوی هشتم
 • ایمیل:
  bp3112@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6164735461
 • تلفن:
  0098-61-34464116-7
 • فکس:
  0098-21-82897696