فلکه سوم تهرانپارس

 • کد شعبه:
  314
 • آدرس:
  تهرانپارس - حد فاصل فلکه سوم و چهارم
 • ایمیل:
  bp314@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1655734716
 • تلفن:
  0098-21-77072539-40
 • فکس:
  0098-21-82897214