شهید عراقی

 • کد شعبه:
  317
 • آدرس:
  خیابان شهید عراقی شمالی - جنب کوی سرو
 • ایمیل:
  bp317@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1664964544
 • تلفن:
  0098-21-22313589-93
 • فکس:
  0098-21-82897217