خشایار

 • کد شعبه:
  318
 • آدرس:
  خیابان اشرفی اصفهانی شمالی - پایین تر از میدان بولیوار
 • ایمیل:
  bp318@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1477675941
 • تلفن:
  0098-21-44874104-6
 • فکس:
  0098-21-82897218