قم

 • کد شعبه:
  3201
 • آدرس:
  قم - بلوار امین - حدفاصل کوچه های 8 و 10
 • ایمیل:
  bp3201@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3716637311
 • تلفن:
  0098-25-32908658-9
 • فکس:
  0098-21-82897697