سایپا

 • کد شعبه:
  322
 • آدرس:
  کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج - کارخانه سایپا - درب ورودی شماره 3 (ویژه پرسنل شرکت سایپا)
 • ایمیل:
  bp322@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1396113311
 • تلفن:
  0098-21-44181832-4
 • فکس:
  0098-21-82897222