میدان کلانتری

 • کد شعبه:
  327
 • آدرس:
  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - مجاور میدان کلانتری
 • ایمیل:
  bp327@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1434664414
 • تلفن:
  0098-21-88211245-9
 • فکس:
  0098-21-82897227