یوسف آباد

 • کد شعبه:
  329
 • آدرس:
  یوسف آباد - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - جنب خیابان 47
 • ایمیل:
  bp329@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1434683161
 • تلفن:
  0098-21-88609014-8
 • فکس:
  0098-21-82897229