اراک

 • کد شعبه:
  3301
 • آدرس:
  اراک - میدان هفت تیر
 • ایمیل:
  bp3301@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3813657616
 • تلفن:
  0098-86-32214661-2
 • فکس:
  0098-21-82897699