مجیدیه

 • کد شعبه:
  335
 • آدرس:
  خیابان استاد حسن بنا جنوبی - جنب کوی فراهانی
 • ایمیل:
  bp335@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1633784961
 • تلفن:
  0098-21-88461734
 • فکس:
  0098-21-82897235