خواجه عبداله انصاری

 • کد شعبه:
  337
 • آدرس:
  خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبداله انصاری - جنب خیابان هجدهم
 • ایمیل:
  bp337@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1661686945
 • تلفن:
  009821-22880861-4
 • فکس:
  0098-21-82897237