سمنان

 • کد شعبه:
  3401
 • آدرس:
  سمنان - بلوار قائم - مقابل خیابان نصیری
 • ایمیل:
  bp3401@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3519619333
 • تلفن:
  0098-23-33348450-6
 • فکس:
  0098-21-82897702