گلفام

 • کد شعبه:
  343
 • آدرس:
  خیابان آفریقا - بین گلفام و گلشهر - پلاک 205
 • ایمیل:
  bp343@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1915673436
 • تلفن:
  0098-21-26203817-9
 • فکس:
  0098-21-82897243