نصر شمالی

 • کد شعبه:
  344
 • آدرس:
  کوی نصر - خیابان نصر - جنب خیابان دوازدهم
 • ایمیل:
  bp344@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1448634911
 • تلفن:
  0098-21-88249572-6
 • فکس:
  0098-21-82897244