دیباجی جنوبی

 • کد شعبه:
  345
 • آدرس:
  خیابان دیباجی جنوبی - نبش خیابان کامرانیه
 • ایمیل:
  bp345@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1951895163
 • تلفن:
  0098-21-22783633
 • فکس:
  0098-21-82897245