بزرگراه ارتش

 • کد شعبه:
  347
 • آدرس:
  بزرگراه ارتش - حدفاصل بزرگراه امام علی و مینی سیتی
 • ایمیل:
  bp347@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1955753369
 • تلفن:
  0098-21-22492352
 • فکس:
  0098-21-82897247