سردار جنگل

 • کد شعبه:
  348
 • آدرس:
  خیابان شهید میرزابابایی - حدفاصل خیابان سردار جنگل و میدان پونک - جنب خیابان پارک
 • ایمیل:
  bp348@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1476863814
 • تلفن:
  0098-21-44620812
 • فکس:
  0098-21-82897248