شهرک قائم

 • کد شعبه:
  350
 • آدرس:
  بزرگراه ارتش - شهرک قائم - میدان نیایش
 • ایمیل:
  bp350@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  ۱۹۵۵۸۶۳۵۵۴
 • تلفن:
  0098-21-22475170
 • فکس:
  0098-21-82897250