گرگان

 • کد شعبه:
  3501
 • آدرس:
  گرگان - خیابان ولیعصر - بین عدالت 22 و 24
 • ایمیل:
  bp3501@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4916613769
 • تلفن:
  0098-17-32366601-4
 • فکس:
  0098-21-82897704