گنبد کاووس

 • کد شعبه:
  3502
 • آدرس:
  گنبد کاووس - خیابان امام خمینی جنوبی - مجاور چهارراه گلشن
 • ایمیل:
  bp3502@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4971956361
 • تلفن:
  0098-17-33232677-33232644
 • فکس:
  0098-21-82897705