شهید سلیمانی

 • کد شعبه:
  356
 • آدرس:
  میدان اندرزگو - خیابان برادران سلیمانی غربی - نرسیده به چهارراه اسدی
 • ایمیل:
  bp356@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1938773571
 • تلفن:
  0098-21-22390108
 • فکس:
  0098-21-82897256