چهار دانگه

 • کد شعبه:
  357
 • آدرس:
  چهار دانگه - بزرگراه آیت اله سعیدی - مجاور پل شاطره - بازار بزرگ امام رضا - بلوک B
 • ایمیل:
  bp357@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3313395646
 • تلفن:
  0098-21-55277321-8
 • فکس:
  0098-21-82897257