فرخی یزدی

 • کد شعبه:
  358
 • آدرس:
  خیابان فرخی یزدی - جنب کوی شهید کاظمی مقدم
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1664776311
 • تلفن:
  0098-21-22888196-7
 • فکس:
  0098-21-22846450