صاحبقرانیه

 • کد شعبه:
  359
 • آدرس:
  پاسداران شمالی - خیابان شهید موحد دانش (اقدسیه) - جنب خیابان بوستان
 • ایمیل:
  bp359@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1957648651
 • تلفن:
  0098-21-26124408-9
 • فکس:
  0098-21-82897259