حافظ اردبیل

 • کد شعبه:
  3602
 • آدرس:
  اردبیل - خیابان حافظ - مقابل مجتمع آموزشی سما
 • ایمیل:
  bp3602@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5615736557
 • تلفن:
  0098-45-33716744
 • فکس:
  0098-21-82897707