دیباجی شمالی

 • کد شعبه:
  364
 • آدرس:
  خیابان دیباجی شمالی - پایین تر از خیابان شهید لواسانی
 • ایمیل:
  bp364@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
 • تلفن:
  0098-21-26112630-2
 • فکس:
  0098-21-82897264