فرمانیه

 • کد شعبه:
  367
 • آدرس:
  خیابان شهید لواسانی غربی - حد فاصل خیابان های آقایی و آریا - پلاک 118
 • ایمیل:
  bp367@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1937744651
 • تلفن:
  0098-21-22696132-6
 • فکس:
  0098-21-82897267