زمرد

 • کد شعبه:
  368
 • آدرس:
  خیابان پاسداران - خیابان شهید گل نبی - خیابان شهید ناطق نوری
 • ایمیل:
  bp368@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1947745116
 • تلفن:
  0098-21-22890742-5
 • فکس:
  0098-21-82897268