چهارراه اسکندری

 • کد شعبه:
  370
 • آدرس:
  خیابان آزادی - چهارراه اسکندری
 • ایمیل:
  bp370@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
 • تلفن:
  0098-21-66927845
 • فکس:
  0098-21-82897270