بروجرد

 • کد شعبه:
  3702
 • آدرس:
  بروجرد - خیابان آیت اله کاشانی
 • ایمیل:
  bp3702@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6913636768
 • تلفن:
  0098-66-42616841-6
 • فکس:
  0098-21-82897709