سورنا

 • کد شعبه:
  371
 • آدرس:
  خیابان سهروردی شمالی - خیابان شهید حسینی (سورنا)
 • ایمیل:
  bp371@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1576844814
 • تلفن:
  0098-21-88759664-6
 • فکس:
  0098-21-82897271