ظفر

 • کد شعبه:
  372
 • آدرس:
  خیابان شهید دستگردی - حدفاصل خیابان های کازرون و شمس تبریزی
 • ایمیل:
  bp372@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
 • تلفن:
  0098-21-22901497-9
 • فکس:
  0098-21-82897272