میر عماد

 • کد شعبه:
  374
 • آدرس:
  خیابان مطهری - خیابان میر عماد - جنب خیابان دهم
 • ایمیل:
  bp374@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
 • تلفن:
  0098-21-88538053-7
 • فکس:
  0098-21-82897274