میدان خراسان

  • کد شعبه:
    376
  • آدرس:
    خیابان 17 شهریور جنوبی - نرسیده به میدان خراسان - روبروی خیابان نورمهدی
  • ایمیل:
    bp376@bpi.ir
  • خدمات:
    کلیه خدمات ارزی و ریالی
  • کد پستی:
  • تلفن:
    0098-21-33554327
  • فکس:
    0098-21-82897276