مژده

 • کد شعبه:
  377
 • آدرس:
  خیابان شهید باهنر - چهارراه مژده - جنب خیابان نجابت جو - کدپستی 1935615553
 • ایمیل:
  bp377@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
 • تلفن:
  0098-21-22757335-6
 • فکس:
  0098-21-82897277