شهید بهزادی

 • کد شعبه:
  378
 • آدرس:
  زعفرانیه - خیابان مقدس اردبیلی - خیابان ثاراله - خیابان شهید بهزادی - کدپستی 1985973313
 • ایمیل:
  bp378@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
 • تلفن:
  0098-21-22431463-5
 • فکس:
  0098-21-82897278