شهید پایدار فرد

 • کد شعبه:
  379
 • آدرس:
  خیابان پاسداران - خیابان بوستان ششم - خیابان شهید پایدار فرد
 • ایمیل:
  bp379@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1666615867
 • تلفن:
  0098-21-22792486
 • فکس:
  0098-21-82897279