کوی فراز

 • کد شعبه:
  380
 • آدرس:
  سعادت آباد - کوی فراز - انتهای خیابان مینا
 • ایمیل:
  bp380@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1981959371
 • تلفن:
  0098-21-22123177-8
 • فکس:
  0098-21-82897280