شهرکرد

 • کد شعبه:
  3801
 • آدرس:
  شهرکرد - بلوار حافظ شمالی - جنب خیابان پرستار
 • ایمیل:
  bp3801@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی / دارای صندوق امانات
 • کد پستی:
  8816755895
 • تلفن:
  0098-38-32244482-3
 • فکس:
  0098-21-82897710