بازار کفاشها

 • کد شعبه:
  386
 • آدرس:
  بازار - بازارکفاشها - جنب آتش نشانی - سرای فتاح - طبقه اول
 • ایمیل:
  bp386@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1161714538
 • تلفن:
  0098-21-55588391-5
 • فکس:
  0098-21-82897286